ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK NA PODLAHU - ČERSTVÁ PRÁDLO 1l

Čerstvé prádlo: Květinová nota se srdcem broskve a jasmínu s citrusem a vetiverem

Dostupnost Skladem (>5 ks)
Kód: 751
260 Kč
ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK NA PODLAHU - ČERSTVÁ PRÁDLO 1l

Od dnešního dne vůně Čerstvé prádlo obklopí celý váš domov

Formát 1000ml.

 

JAK POUŽÍVAT:

Ředí se ve 4 litrech vody. Není třeba oplachovat.

Pro extra vůni zvyšte dávku o 25 ml.

1 odměrka/víčko = 25 ml

 

nařízení (ES) 2004/648-< 5 % parfémů, směs: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on 247-500-7]; 2-methyl-2H-isotiazol-3-on [EC ne, neiontové povrchově aktivní látky, aniontové povrchově aktivní látky, hexyl skořicový aldehyd, limonen, geraniol, alfa isometylionon. Indikace nebezpečí: Způsobuje vážné podráždění očí. Obsahuje: hexyl cinnamal, para-ter-butylcyklohexyl acetát, 3,7-dimethyl-3-oktanol, směs: 5-chlor-2-methyl-4-izothiazolin-3-on [EC č. 1000] 247-500-7]; 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC č. 2 220-239-6](3:1). Může způsobit alergickou reakci. Upozornění: V případě konzultace s lékařem mějte nádobu nebo štítek produktu k dispozici. Uchovávejte mimo dosah dětí. V PŘÍPADĚ KONTAKTU S OČI: několik minut důkladně vypláchněte. Pokud je to jednoduché, odstraňte všechny kontaktní čočky. Pokračujte v oplachování. Pokud podráždění očí přetrvává, poraďte se s lékařem. NAŘÍZENÍ (EU) č . 528/2012 obsahuje biocidní přípravky: směs: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [ES č. 528/2012 247-500-7]; 2-methyl-2H-isothiazol-3-on 220-239-6](3:1)