ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK NA PODLAHU - MODRÝ DIAMANT 1l

Modrý diamant: Květinový tón orchideje, konvalinky a zelených esencí na čerstvém základě bílého pižma.

 
 
Dostupnost Skladem (>5 ks)
Kód: 772
260 Kč
ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK NA PODLAHU - MODRÝ DIAMANT 1l

Od dnešního dne vůně Modrý diamant obklopí celý domov

Formát 1000ml.

JAK POUŽÍVAT:

Ředí se ve 4 litrech vody. Není třeba oplachovat.

Pro extra vůni zvyšte dávku o 25 ml.

1 odměrka/víčko = 25 ml
nařízení (ES) 2004/648-< 5 % směs: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on 247-500-7]; 2-methyl-2H-isotiazol-3-on
[EC č., Parfémy, aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, hexyl skořicový aldehyd, benzylsalicylát, citronellol, kumarin. Indikace nebezpečí: Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivé pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Obsahuje: Para-ter-butylcyklohexyl acetát, směs: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on 247-500-7]; 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC č. 2 220-239-6] (3:1). Může způsobit alergickou reakci. Upozornění: V případě konzultace s lékařem mějte nádobu nebo štítek produktu k dispozici. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nerozptylujte se v prostředí. V PŘÍPADĚ KONTAKTU S OČI: několik minut důkladně vypláchněte. Pokud je to jednoduché, odstraňte všechny kontaktní čočky. Pokračujte v oplachování. Pokud podráždění očí přetrvává, poraďte se s lékařem. Produkt/kontejner zlikvidujte v souladu s místními/regionálními/národními předpisy. NAŘÍZENÍ (EU) č . 528/2012 obsahuje biocidní přípravky: směs: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [ES č. 528/2012 247-500-7]; 2-methyl-2H-isothiazol-3-on 220-239-6](3:1) UFI: 6S00-H036-J009-M58V