ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK NA PODLAHU - SLUNEČNÍ DEN 1l

Slunečný den: Květinová nota růže z mechu a cedrového dřeva.

Dostupnost Skladem (>5 ks)
Kód: 775
260 Kč
ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK NA PODLAHU - SLUNEČNÍ DEN 1l

Od dnešního dne bude vůně Slunečný den obklopovat celý dům
Formát 1000ml.

JAK POUŽÍVAT:

Produkt zřeďte ve 4 litrech vody. Není třeba oplachovat.

Pro extra vůni zvyšte dávku o 25 ml.

1 odměrka/víčko = 25 ml

Nařízení (ES) 2004/648-< 5 % Směs: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-onu [EC č.247-500-7]; 2-methyl-2H-isothiazol-3-on
[EC č., Parfémy, Anionové povrchově aktivní látky, Neiontové povrchově aktivní látky, Alfa isometyl ionon, Linalool,
 Citronellol, Benzylalkohol, Kumarin. Standardní věty o nebezpečnosti: Způsobuje vážné podráždění očí.
Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
Obsahuje: Para-terc-butylcyklohexylacetát, Směs: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EC č.247-500-7];
 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC č. 2 220-239-6] (3:1). Pouze provádějte alergickou reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Nerozptylujte se v prostředí.
 PŘI KONTAKTU S OČI: Několik minut je opatrně vyplachujte.
 Odstraňte všechny kontaktní čočky, je-li to jednoduché.
Pokračujte ve vyplachování. Pokud podráždění očí přetrvává, poraďte se s lékařem.
Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními předpisy.
 NAŘÍZENÍ (EU) č . 528/2012, obsahuje biocidy:
Směs: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EC č.247-500-7];
 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC č. 2 220-239-6] (3:1)