MULTIFUNKČNÍ ČISTICÍ PROSTŘEDEK SLUNEČNÍ DEN 750ml

Od dnešního dne bude vůně Slunečný den obklopovat celý domov
Dostupnost Skladem (>5 ks)
Kód: 778
260 Kč
MULTIFUNKČNÍ ČISTICÍ PROSTŘEDEK SLUNEČNÍ DEN 750ml
Slunečný den: Květinová nota růže, na posteli z mechu a cedrového dřeva.

Formát 750ml.JAK POUŽÍVAT :

Nastříkejte přímo na povrch, který se má očistit.

Otřete hadříkem nebo a nechte uschnout.

Pro nejodolnější nečistoty jej před opláchnutím nechte působit několik vteřin.

Nemíchejte s bělidlem nebo jinými čistícími prostředky.

nařízení (ES) 2004/648-< 5 % směs: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on 247-500-7]; 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC č., Parfémy, neiontové povrchově aktivní látky, aniontové povrchově aktivní látky, alfa isomethylionon, linalool, citronellol, benzylalkohol, kumarin. Indikace nebezpečí: Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivé pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Obsahuje: Para-ter-butylcyklohexyl acetát, směs: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on 247-500-7]; 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC č. 2 220-239-6] (3:1). Může způsobit alergickou reakci. Upozornění: V případě konzultace s lékařem mějte nádobu nebo štítek produktu k dispozici. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nerozptylujte se v prostředí. V PŘÍPADĚ KONTAKTU S OČI: několik minut důkladně vypláchněte. Pokud je to jednoduché, odstraňte všechny kontaktní čočky. Pokračujte v oplachování. Pokud podráždění očí přetrvává, poraďte se s lékařem. Produkt/kontejner zlikvidujte v souladu s místními/regionálními/národními předpisy. NAŘÍZENÍ (EU) č . 528/2012 obsahuje biocidní přípravky: směs: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [ES č. 528/2012 247-500-7]; 2-methyl-2H-isothiazol-3-on 220-239-6](3:1)